news
Lice

Vasilije Nikitović Naslovne stranice tabloida su mnogo drastičniji primjer teorije zavjere

Početkom septembra Nikitović počinje da snimanovi film, “Kruna”

news
Lice

Sve pasije Vlada Lukšića: zavičaj, šah, tradicija, umjetnost...

Čovjek sa darom da bogatstvo i ljepotu zanimanjem za druge potraži u drugima

news
Lice

Naod Zorić. Na svakom novom radu naslikam znak korona, koja je opasnost za sve nas

Istaknuti crnogorski slikar vrijeme izolacije koristi i za povratak skulpturi

news
Lice

Svaki dan treba ispuniti malim životnim ritualima

Razgovor sa akademskim umjetnikom Mirkom Dragovićem

news
Lice

Starobaranin najveći kolekcionar u Crnoj Gori

Život među slikama dr Zaima Kalamperovića

news
Lice

Slikar ljepote Mediterana

U posjeti Muharemu Muratoviću